Wolontariusze PGE wspólnie z mieszkańcami gminy tworzą w Lipiance miejsce do wakacyjnych spotkań. Wspólnie wyrywają chwasty, sadzą kwiaty i zioła, budują ule i odnawiają ogrodowe zabawki dla dzieci. W najbliższym czasie opracują i zamontują tam edukacyjną tablicę, opisującą zalety i właściwości poszczególnych gatunków roślin. 

gkpge_site