Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram prac i dyskutowano o jej oddziaływaniu na otoczenie, sposobach rekultywacji terenu potencjalnej odkrywki oraz pozytywnym wpływie inwestycji na region.

Inwestycja została zapisana w nowej strategii Grupy na lata 2014-2020. Jesteśmy poważną firmą i w taki sposób traktujemy nasze zobowiązania. Wraz z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami wypracujemy rozwiązania, dzięki którym to oni staną się głównymi beneficjentami licznych korzyści wynikających z realizacji inwestycji – powiedział prezes PGE Marek Woszczyk.

Cały kompleks energetyczny będzie zatrudniać ok. trzech tysięcy osób. Pośrednio inwestycja da miejsce pracy kolejnym sześciu tysiącom, które zostaną zatrudnione w spółkach obsługujących kopalnię i elektrownię oraz handlu i budownictwie – informował wiceprezes PGE Dariusz Marzec.

W posiedzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, z przewodniczącym Andrzejem Czerwińskim i wiceprzewodniczącym senatorem Stanisławem Iwanem, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Marszałek Województwa Ewa Polak, przedstawiciele środowiska akademickiego, lokalnych stowarzyszeń oraz spółek z grupy kapitałowej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Gubin.

Parlamentarzyści nabrali pewności, że inwestycja nie tylko stanowi korzyść dla regionu, ale przede wszystkim jest jednym z projektów strategicznie ważnych dla gospodarki kraju – powiedział pochodzący z Zielonej Góry senator Stanisław Iwan - wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego.

Obecnie Spółka prowadzi intensywne przygotowania do realizacji projektu Gubin i zakłada, że na przełomie 2016 i 2017 r. uzyska koncesję na wydobycie węgla brunatnego w lubuskiem. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji, prace związane z budową kopalni mogłyby ruszyć w 2018 r., a energia elektryczna z pierwszego bloku nowej elektrowni popłynie ok. 2025 r. 

 

gkpge_site