Lokalizacja: Rybnik/ Gdańsk/ Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów , np.

 • Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji dla kotła, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie umowy, kryteriów oceny ofert, wymaganych parametrów gwarantowanych instalacji, udział w naradach projektowych) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Rybniku.
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną oraz poremontową dotyczącą odstawień planowych turbozespołów, udział w przygotowaniu dokumentacji remontowej, przegląd i aktualizacja dokumentacji projektowej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Gdańsku.
 • Analiza wykorzystania wody na cele energetyczne w wybranej elektrociepłowni Grupy PGE EC (opracowanie bilansu obiegu i wykorzystania wody w elektrociepłowni w tym zebranie danych i wykonanie obliczeń, przygotowanie formularza do analizy kosztów wykorzystania wody, przygotowanie raportu) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Krakowie
 • Modelowanie  źródeł ciepła dla zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej (analiza/ przetwarzanie danych dokumentacji projektu, udział w inwentaryzacji dostępnych zasobów archiwalnych (dokumentacja) oraz istniejących instalacji związanych z projektem, udział w przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb projektu, tworzenie i modyfikacja dokumentacji projektowej (dwg, w tym modeli 3D) PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Rybniku.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat absolwent/ka studiów, kierunki: energetyka, inżynieria środowiska, utrzymanie ruchu, inżynieria procesowa, technologia chemiczna.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office.
 • Mile widziana znajomość SAP.
 • Mile widziana znajomość AutoCad / Solid Edge / Solidworks.
 • Podstawowa wiedza dot. funkcjonowania elektrowni.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.
gkpge_site